Få föreningen att växa med hjälp av försäljning

I en värld där konkurrensen om människors uppmärksamhet och engagemang är hårdare än någonsin så är det viktigt för föreningar att hitta sätt att expandera och stärka sin position inom sina respektive områden.

Försäljning är en nyckelstrategi som kan hjälpa föreningar att få nya medlemmar, öka intäkterna och därmed skapa förutsättningar för en sund och hållbar tillväxt. I denna artikel kommer vi att utforska hur din förening kan dra nytta av försäljning för att nå nya höjder, engagera er målgrupp och säkra er position som en ledande aktör inom er bransch eller intressesfär.

Vi kommer även att presentera konkreta verktyg och tekniker för att utveckla och genomföra effektiva försäljningsstrategier som hjälper er att växa och samtidigt skapa värde för såväl befintliga som potentiella medlemmar.

Förstå föreningens målgrupp och marknadsposition

Innan ni börjar arbeta med försäljning är det viktigt att förstå vilka som är er målgrupp och var ni befinner er på marknaden. Detta kommer att vara grunden för er försäljningsstrategi och hjälpa er att anpassa er kommunikation och erbjudanden för att nå ut till rätt människor på bästa möjliga sätt.

För att identifiera er målgrupp kan ni börja med att analysera era befintliga medlemmar och försöka hitta gemensamma nämnare. Vilka åldersgrupper, kön, intressen och geografiska områden är representerade?

Låt oss använda en idrottsförening som exempel. Vi kan anta att föreningen fokuserar på fotboll och vill expandera sin verksamhet och öka medlemsantalet.

För att identifiera målgruppen kan föreningen analysera sina befintliga medlemmar. Kanske består majoriteten av medlemmarna av barn och ungdomar i åldern 6-18 år, men det finns även en vuxensektion för åldersgruppen 19-45 år. De flesta medlemmarna bor i samma geografiska område, och deras föräldrar är också engagerade i föreningen. Då skulle föreningen kunna skapa två målgruppsprofiler: barn och ungdomar samt vuxna och föräldrar.

Vad kan en förening sälja för saker?

En förening kan sälja en rad olika produkter och tjänster för att öka intäkterna och stärka sin position på marknaden. Här är några exempel på vad försäljning förening kan vara:

Medlemskap – ett av de viktigaste intäktsströmmarna för en förening är medlemsavgifter. Föreningen kan erbjuda olika medlemskapsnivåer och paket för att locka en bredare målgrupp.

Träningskläder och merchandise – föreningen kan sälja kläder, mössor, väskor och andra accessoarer med föreningens logotyp eller färger för att stärka sin identitet och samtidigt öka intäkterna.

Försäljning av produkter – föreningen kan sälja produkter. Det kan vara allt från kakor och godis till något så alldagligt som kaffe.

Lotterier och insamlingar – föreningen kan anordna lotterier, auktioner eller insamlingar för att samla in pengar och engagera medlemmarna.

Genom att erbjuda en blandning av produkter och tjänster som är attraktiva för målgruppen kan en förening öka sina intäkter och stärka sin position på marknaden. Se till att engagera så många som möjligt i föreningen för att öka sannolikheten att försäljningssatsningen blir framgångsrik.

Rulla till toppen