Hur går man tillväga för att lägga om taket som BRF?

Genomförandet av en takrenovering eller takbyte för en bostadsrättsförening (BRF) kan vara en stor och komplex uppgift. Det finns många faktorer att ta hänsyn till, och processen kräver både planering och expertis.

Vi kommer att gå igenom de viktigaste stegen i detalj, och ge råd och tips för att säkerställa att din BRF:s takrenovering går så smidigt som möjligt.

Kolla om bygglov behövs

Ett av de första stegen i processen att lägga om taket för en bostadsrättsförening (BRF) är att undersöka om det krävs något bygglov.

Vanligtvis behövs inte bygglov vid en standard takrenovering, där samma typ av takmaterial används för att ersätta det gamla. Detta beror på att arbetet inte innebär någon större förändring av byggnadens utseende eller struktur.

Om ni dock planerar att byta till en annan typ av takbeklädnad, till exempel från tegel till plåt, kan det krävas bygglov. Detta beror på att en sådan förändring kan ha en betydande inverkan på byggnadens utseende och karaktär, och därför kan det behöva granskas och godkännas av kommunen.

Det är viktigt att notera att reglerna för bygglov kan variera beroende på var du bor. Därför bör ni alltid kontrollera med er kommun för att få den mest aktuella och korrekta informationen.

Anlita en takläggare och projektledare

Att lägga om taket på en fastighet är ingen liten uppgift, och det är därför klokt att anlita en kunnig och erfaren aktör.

Sitter man i styrelsen i en BRF har man ofta mycket att tänka på, och en takrenovering kan innebära en hel del extra arbete. Det lönar sig därför att anlita hjälp med både takläggning och projektledning av takrenovering.

Hitta rätt takläggare

För att säkerställa att takrenoveringen utförs korrekt och säkert, är det viktigt att anlita en erfaren och kvalificerad takläggare.

En bra takläggare kommer att kunna ge råd om vilka material som är bäst lämpade för er fastighet, och kommer också att kunna utföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt. Tänk också på att det är bra att anlita en lokal aktör som kan de lokala förutsättningarna bäst. Det innebär exempelvis att om fastigheten och BRFen finns i närheten av Västerås är det lämpligast att anlita en takläggare Västerås för att få bästa möjliga hjälp.

Anlita en projektledare

Förutom att anlita en takläggare kan det också vara en god idé att anlita en projektledare som kan övervaka hela processen.

En projektledare kommer att kunna koordinera alla aspekter av projektet, från planering till genomförande, och se till att allt går enligt plan. Detta kan vara särskilt värdefullt för en BRF, eftersom det kan avlasta styrelsen och säkerställa att projektet håller sig inom budget och tidsram.

Var hittar man rätt aktör för jobbet?

Det finns många olika företag som erbjuder takläggning och projektledning av takrenoveringar. Det är viktigt att göra en noggrann jämförelse och utvärdering för att hitta det företag som bäst passar era behov och budget.

Ett bra första steg kan vara att kontakta flera olika företag för att få en uppfattning om vad de kan erbjuda. Det kan också vara värdefullt att prata med andra BRF:er som har genomfört liknande projekt för att få rekommendationer och råd.

Samt, som vi nämnde tidigare, så är det klokt att först och främst undersöka vilka aktörer som finns i närområdet. De har vanligtvis bäst koll på området och kan därför hjälpa till på ett bättre och mer heltäckande sätt.

Rulla till toppen