serviceavtal med hantverkare för BRF

Kan man skriva serviceavtal med hantverkare för BRF?

För en bostadsrättsförening (BRF) kan det finnas stora fördelar med att ha serviceavtal med olika hantverkare på plats. Istället för att behöva anlita en ny rörmokare, elektriker eller snickare för varje enskild reparation eller åtgärd kan man genom ett serviceavtal säkra en snabb och kostnadseffektiv lösning på återkommande problem.

Genom att teckna ramavtal med utvalda hantverkare får föreningen tillgång till en stående resurs att tillgå vid behov. Dessa avtal garanterar inte bara korta väntetider utan även fördelaktiga priser jämfört med att anlita företagen gång för gång.

Fördelarna med serviceavtal för BRF:er

Att teckna serviceavtal med etablerade hantverkare innebär en rad fördelar för en bostadsrättsförening. En av de mest uppenbara är den tidsvinst som uppnås genom att slippa förhandla med en ny hantverkare för varje enskilt jobb. När en läcka uppstår eller ett elfel inträffar kan BRF:en snabbt kontakta sin avtalade hantverkare, vare sig det är en behörig och auktoriserad elektriker i närheten av Huddinge eller en kunnig och erfaren rörmokare från någon annan del av landet, som är garanterad att åtgärda problemet inom avtalad tid.

En annan stor fördel är de rabatterade priserna som kommer med ett långsiktigt samarbete. Genom att bunta ihop stora som små jobb hos en och samma hantverkare kan BRF:en förhandla fram mycket förmånliga priser och arvodeskostnader jämfört med om jobb läggs ut till olika aktörer vid olika tillfällen. Detta blir en rejäl besparing för föreningen på sikt.

Serviceavtalen underlättar även den administrativa bördan för styrelsen i BRF:en. Istället för att behöva kalla in offerter och jämföra olika aktörer vid varje tillfälle kan styrelsen enklare fördela ut jobb till sina upphandlade hantverkare enligt behov. Detta sparar mycket tid och låter styrelsen fokusera på andra viktiga frågor.

Vanliga återkommande reparationer i BRF

I en bostadsrättsförening uppstår det ständigt olika typer av reparationsbehov. Vissa är mer akuta än andra, men de flesta åtgärderna tenderar att vara av återkommande karaktär år efter år.

Ett område där servicebehov ofta uppstår är rörmokeriarbeten. Läckande kranar, igensatta avlopp, problem med varmvattenberedare och liknande är några typexempel. Genom åren behöver dessa åtgärdas upprepade gånger i föreningens olika lägenheter.

Även elrelaterade jobb som byten av eluttag, installation av nya armaturer eller felsökning av kortslutningar är vanligt förekommande åtaganden för en bostadsrättsförening. Elsäkerheten är av högsta vikt och fel måste åtgärdas skyndsamt. Alla elarbeten måste då skötas av en behörig, auktoriserad och kunnig elektriker så att allt sker på ett säkert, korrekt och lagligt sätt.

Snickeri- och byggnadsarbeten utgör också stor del av återkommande uppdrag. Här kan det handla om att laga trasiga dörrar, byta ut fönster, reparera trappor eller åtgärda fuktskador i trä- och betongkonstruktioner.

Vad bör serviceavtalen innehålla?

För att ett serviceavtal ska fungera klokt och tillföra fördelar för bostadsrättsföreningen är det viktigt att avtalen är bra och korrekt utformade. Här kommer några centrala punkter som bör ingå.

Tydlig specifikation av omfattning

Avtalen bör tydligt definiera vilka typer av jobb och åtgärder som omfattas. För en rörmokare kan det till exempel handla om allt från stambyten till kranbyten. Omfattningen sätter ramarna för förväntningarna från båda parter.

Utryckningstider och servicegarantier

En av huvudsakliga fördelarna är just den snabba åtgärdstiden. Avtalen bör därför klargöra vilka utryckningstider som gäller, exempelvis inom 24-48 timmar, beroende på ärendets brådska.

Prisbild och arvodeskostnader

Här bör det även framgå vilka priser och arvodeskostnader som gäller för de olika jobben som omfattas. Tydliga priser är viktiga för att få en rättvis och förutsägbar kostnadsbild.

Kvalitets- och garantibestämmelser

För att säkerställa högsta kvalitet och säkerhet bör avtalen reglera vilka auktoriseringar, behörigheter, certifieringar och kompetenskrav hantverkarna ska uppfylla – exempelvis är det bra att tydligt specificera att elarbeten såklart måste hanteras av en behörig och auktoriserad elektriker.

Lämpliga garantitider för utfört arbete bör också finnas med så att det inte finns några frågetecken kring den biten.

Rulla till toppen