Så kan en BRF sänka sina elkostnader

De stigande elpriserna har blivit en ekonomisk utmaning för många bostadsrättsföreningar (BRF) runt om i landet.

Förutom att höjda avgifter för de boende ofta blir en ofrånkomlig konsekvens, kan de ökade elkostnaderna även påverka negativt på föreningarnas underhållsplaner och förmåga att genomföra nödvändiga renoveringar. Att aktivt arbeta för att minska elförbrukningen och hitta kostnadseffektiva lösningar är därför av stor vikt för många BRF:er.

Skaffa solceller

Solceller är ett utmärkt alternativ för BRF:er som vill sänka elkostnaderna och samtidigt göra en miljövänlig satsning. Genom att använda takytorna för att producera förnybar el från solens strålar kan man minska behovet av att köpa el från externa leverantörer.

En solenergianläggning kräver dock en betydande investering inledningsvis. Förutom själva solcellspanelerna tillkommer kostnader för växelriktare, kablar och monteringsutrustning.

Å andra sidan kan solcellerna på bara några år börja generera besparingar genom lägre elkostnader. I gynnsamma fall kan anläggningen vara intjänad redan efter 8-12 år. Därefter innebär varje producerad kilowattimme ren besparing för föreningen fram till dess att anläggningen behöver bytas ut efter 25-30 års drift.

Se över möjligheten för ett gemensamt elavtal i BRF:en

Många bostadsrättsföreningar har idag en uppdelning där varje lägenhet har sitt eget, privata elavtal. Detta kan innebära högre elkostnader än nödvändigt, dels på grund av dyrare privatabonnemang, dels för att man går miste om den prispress som större elvolymer möjliggör. Att istället teckna ett gemensamt elavtal för hela föreningen är därför något som kan vara värt att se över.

Vid ett gemensamt elavtal måste visserligen elförbrukningen per lägenhet fortfarande mätas och debiteras individuellt. Fördelen är dock att föreningen kan upphandla ett betydligt mer förmånligt elavtal och därmed få bättre priser från elbolagen. Det ska även tilläggas att man slipper betala för de höga privata elavgifterna.

Byt ut fastighetens värmesystem

En stor del av en bostadsrättsförenings energikostnader går ofta till uppvärmning av fastigheterna. Att se över och eventuellt byta ut det befintliga värmesystemet kan därför vara en mycket lönsam investering. Vilken lösning som är bäst beror på fastighetens förutsättningar och behöver funderas över noggrant.

Att byta värmesystem är en stor investering men kan på några års sikt betala av sig själv genom lägre driftkostnader. Det är därför viktigt att ta in yrkeskunnig hjälp som en behörig och auktoriserad elektriker för att säkerställa en korrekt och säkert utförd installation av det nya systemet. Det går att hitta tillgängliga aktörer genom att googla på termer kopplat till området samt den stad, ort eller område där BRF:en befinner sig. Om BRF:en är lokaliserad i Enskede kan en rimlig googling vara exempelvis ”yrkeskunnig elektriker i Enskede” eller ”behörig elektriker i Enskede”. Det viktiga att komma ihåg är som sagt att elektrikern måste vara behörig och auktoriserad för elarbete.

Byt ut belysningen

En enkel och relativt kostnadseffektiv åtgärd för att minska BRF:ens elanvändning är att byta ut all gammal belysning till moderna LED-lampor. LED-tekniken är betydligt energisnålare än traditionella glödlampor och halogenlampor.

En vanlig glödlampa omvandlar bara omkring 5% av energin till ljus, medan resterande 95% går förlorat som värme. LED-lampor har en ljusutbyte på uppemot 50-70%, vilket gör dem upp till 90% mer effektiva än glödlampor.

I en bostadsrättsförening finns belysning i många gemensamma utrymmen som trapphus, källare, garage och utomhusmiljöer. Genom att byta till LED på alla dessa platser kan man uppnå stora besparingar på årsbasis.

Rulla till toppen