Vad är det som påverkar elpriserna?

Höga elpriser har minst sagt blivit en het debatt under den senaste tiden och det är faktiskt inte konstigt att många människor är upprörda. Stigande priser kan vara förödande för en hel del hushåll och företag, men vad är de verkliga orsakerna till dessa höga elpriser? Flera faktorer spelar faktiskt in till varför vi ser stigande elpriser. Låt oss gå igenom dessa faktorer här nedanför. 

Innan vi sätter igång är det dock viktigt att poängtera att alla i Sverige inte ser samma elpriser. Beroende på var du bor kan det vara billigare eller dyrare. Detta beror på att Sverige är indelat fyra olika prisområden för el. Från SE1 i norr till SE4 i söder. Det är främst hushåll och företag i SE3 och SE4 som fått smaka på de saftigaste prisökningarna, men även de andra elområdena har sett stigande priser.

Elpriset förändras om du har rörligt elavtal 

Trots att vi sett väldigt höga elpriser under den senaste tiden är elpriserna faktiskt inte dyra hela tiden. Faktum är att elpriserna under vissa perioder av dygnet är riktigt billiga. Allt handlar om utbud och efterfrågan – och det är därför elen blir billigare när färre människor använder den. Priset är högst när efterfrågan är stor och det finns minst el att tillgå.

Det finns två olika typer av elavtal i Sverige: avtal med fast pris och avtal med rörligt pris. Om du har ett fastprisavtal är priset per kWh detsamma under hela året, oavsett hur högt eller lågt priset är på elbörsen Nordpool. 

Rörliga elavtal innebär däremot att du debiteras enligt det aktuella spotpriset på Nordpool. Detta kan naturligtvis vara en fördelaktigt och negativt beroende på hur man ser på det. Ett exempel kan vara om du har möjlighet att vara flexibel med din elförbrukning så att du kan undvika att förbruka el när priserna är höga och istället förbruka mer på tider av dygnet när elen är billigare. Hos Elpriser24.se kan du jämföra och hitta de bästa rörliga elavtalen just nu.

Vad styr elpriset?

Det finns som sagt flera olika faktorer när det kommer till vad det egentligen är som styr elpriserna som vi betalar för. Nu tar vi en titt på dessa faktorer!

1. Sveriges elnät sitter ihop med andra länder i Europa

En högst bidragande faktor till varför vi just nu ser stigande elpriser är att vårt elnät är anslutet till andra länder i Europa. Det innebär att elpriset inte bara bestäms av svenska faktorer utan även av utvecklingen i andra europeiska länder.

Anledningen till varför vårt elnät är sammankopplat med andra länder är för att detta dels gör det möjligt för oss att köpa och sälja el till och från andra länder. Detta sker via de så kallade elbörserna – varav Nordpool är den viktigaste. 

Denna så kallade energigemenskap har också historiskt sett bidragit till lägre elpriser i Sverige. Det negativa med att vårt elnät är kopplat med andra länder är dock i dessa fall som vi upplever just nu: för när priserna i grannländerna stiger så påverkar det även de svenska elpriserna.

2. Vädret påverkar elpriset

Vädret spelar också en roll för elpriserna. Förnybara energikällor såsom vind- och vattenkraft påverkas av naturen och detta kan innebära att det produceras mindre från dessa under olika tidsperioder. 

I Sverige får vi den största delen av vår förnybara energi från vattenkraftverk, men det byggs även ut vindkraftverk runt om i landet för att dra nytta av när det blåser mycket.

3. Fossila bränslen blir allt dyrare 

Trots att vi i Europa blivit allt bättre på att producera förnybar energi är majoriteten av den el som produceras fortfarande baserad på fossila bränslen som kol, olja och gas. Och dessa fossila bränslen blir allt dyrare. Detta beror till stor del på att efterfrågan på dessa energikällor ökar globalt samtidigt som produktionen stagnerar eller till och med minskar.

Såklart har även Rysslands invasion i Ukraina varit högst bidragande till detta, eftersom en hel del länder är beroende av rysk gas för att värma upp sina hem. När spänningarna mellan Ryssland och Ukraina blossade upp beslutade sig Ryssland för att stänga av gasleveranserna vilket i sin tur bidragit till en ökning av elpriserna överlag i Europa. 

4. Trångt i elnäten och el som måste transporteras 

Sist men inte minst påverkas elpriset även av Sveriges trånga elnät och behovet av att vi måste transportera el. Majoriteten av el-produktionen i Sverige sker i den norra delen av landet – medan majoriteten av den el som förbrukas är av människorna och företagen som befinner sig i södra och mellersta delen av Sverige.

Detta innebär att el måste transporteras långa sträckor, vilket varken är energieffektivt eller särskilt billigt. Stamnätet som ska sköta överföringarna är relativt begränsad vilket i sin tur har bidragit till en situation där det helt enkelt inte finns tillräcklig kapacitet för att transportera all den el som förbrukas.

Rulla till toppen